Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą Trako na przeprowadzenie badań rynku lubelskiej komunikacji miejskiej

Podpisanie umowy z firmą Trako na przeprowadzenie badań rynku lubelskiej komunikacji miejskiej

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 5 lipca 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań rynku komunikacji miejskiej w zakresie potoków pasażerskich i więźby ruchu pasażerskiego.

Oferta złożona przez firmę TRAKO, Marek Wierzbicki ul. Sosnowa 2951-361 Wilczyce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.


W związku powyższym, dnia 14 lipca 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria