Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą TRAKO na analizę rynku komunikacji miejskiej w Lublinie

Podpisanie umowy z firmą TRAKO na analizę rynku komunikacji miejskiej w Lublinie

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 7 kwietnia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na analizę rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z optymalizacją oferty przewozowej na podstawie przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej.

Oferta złożona przez firmę TRAKO Marek Wierzbicki ul. Sosnowa 29, Wilczyce51-361 Wrocław odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

W związku powyższym, dnia 14 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria