Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą R&G Plus Sp. z o.o. na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Podpisanie umowy z firmą R&G Plus Sp. z o.o. na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 3 września 2010 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na dostawę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu zliczania potoków pasażerskich.

Oferta złożona przez firmę R&G PLUS Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Traugutta 7 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

W związku powyższym, dnia 5 października 2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria