Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą Goeuropa na wdrożenie i utrzymanie modułu internetowego wraz z wyszukiwarką

Podpisanie umowy z firmą Goeuropa na wdrożenie i utrzymanie modułu internetowego wraz z wyszukiwarką

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 16 marca 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na wdrożenie i utrzymanie modułu internetowego wraz z wyszukiwarką połączeń oraz planowaniem podróży.

Oferta złożona przez firmę GOEUROPA Wojciech Kulesza, ul. Heleny Szafran 1, 60-693 Poznań odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

W związku powyższym, dnia 30 marca 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria