Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą Budotechnika Sp. z o.o. na wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych

Podpisanie umowy z firmą Budotechnika Sp. z o.o. na wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 5 kwietnia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie, dostawę i montaż słupków przystankowych standardowych oraz wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych standardowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublina.

W części II dotyczącej wykonania, dostawy i montażu wiat przystankowych standardowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublina oferta złożona przez firmę BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

W związku z powyższym dnia 26 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria