Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą Budotechnika na projekt, dostawę i montaż wiat ponadstandardowych

Podpisanie umowy z firmą Budotechnika na projekt, dostawę i montaż wiat ponadstandardowych

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 3 stycznia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na projekt, wykonanie, dostawę i montaż 28 szt. wiat przystankowych ponadstandardowych wraz z konstrukcją wsporczą wyświetlaczy LED, 10 punktów sprzedaży biletów zwanych dalej kioskami, 6 toalet automatycznych, 18 słupków przystankowych ponadstandardowych i 10 punktów kamerowych monitoringu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Oferta złożona przez firmę Budotechnika Spółka z o.o., ul. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.

W związku z powyższym, dnia 7 stycznia 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria