Strona główna » Aktualności » Podpisanie umowy z firmą Arret s.c. na wykonanie, dostawę i montaż słupków standardowych

Podpisanie umowy z firmą Arret s.c. na wykonanie, dostawę i montaż słupków standardowych

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że dnia 5 kwietnia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie, dostawę i montaż słupków przystankowych standardowych oraz wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych standardowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublina.

W części I dotyczącej wykonania, dostawy i montażu słupków przystankowych standardowych na wskazanych przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Lublina oferta złożona przez firmę Arret s.c. Mariusz Marszałkowski, Zenon Stelmach, ul. Lotników 54, 44-122 Gliwice, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru.


W związku powyższym, dnia 19 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadań objętych przetargiem.

wstecz

Galeria