Strona główna » O Projekcie

O projekcie

 

Projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" jest realizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Swoim zasięgiem obejmuje modernizację infrastruktury przystankowej oraz budowę systemu informacji pasażerskiej.


Projekt zakłada przebudowę lub remont 41 zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakup i montaż 128 wiat przystankowych i 368 słupków przystankowych oraz stworzenie podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wybrane przystanki w centrum miasta zostały dodatkowo wyposażone w monitoring, bezobsługowe toalety, a także punkty sprzedaży biletów. W ramach systemu informacji pasażerskiej, pojazdy komunikacji miejskiej zostały wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS oraz urządzenia do pomiaru liczby przewożonych pasażerów. Na części przystanków, głównie w węzłach przesiadkowych, zamontowano tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej. Uruchomiono także stronę internetową z dynamiczną informacją dla pasażerów.


Podstawowym celem projektu jest zrównoważony rozwój oraz wzrost konkurencyjności Lublina za sprawą podniesienia jakości życia mieszkańców dzięki stworzeniu komunikacji miejskiej dostosowanej do potrzeb pasażerów. Dodatkowo celem pośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Miasta Lublin. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu podróży transportem zbiorowym oraz większej dostępności do środków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych. Wpłynie też korzystnie na środowisko naturalne i przestrzeń publiczną, jeśli kierowcy aut osobowych przesiądą się do przyjaznych środków komunikacji zbiorowej.

czytaj więcej...

Galeria